Hvad er BID Avedøre Holme?

Avedøre Holme er i dag et af Danmarks største og mest velfungerende erhvervsområder – men det kan blive endnu bedre!

Derfor er Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme gået sammen med Hvidovre Kommune i et partnerskab om at udvikle og forbedre området. I regi heraf er der nedsat et netværk blandt alle virksomhederne i området, hvor kommunen også deltager.

Det er virksomhedernes ideer og interesser, der er den drivende kraft i netværket, men Hvidovre Kommune understøtter projekterne og hjælper med at føre dem ud i livet.

Det kan fx handle om parkeringsforhold, cykelstier, grønne arealer, affald, belysning, trafik eller andre ting, der er vigtige for virksomhederne. Virksomhederne og kommunen sidder sammen om bordet og finder de bedste løsninger.

Det sker ved hjælp af Business Improvement Districts (BID), som er et velafprøvet koncept, hvor en ekstern part faciliterer netværksmøderne og sikrer fremdrift i aktiviteterne - og det giver resultater.

Hvidovre Kommune har afsat 500.000 kroner årligt til partnerskabet i fire år.

Det er gratis for virksomhederne at være med i partnerskabet, og man kan være med på det niveau, man ønsker. Der bliver holdt 10 møder om året - et møde om måneden, undtagen i juli og december.

Derudover bliver der løbende dannet forskellige arbejdsgrupper med virksomheder, som har fokus på en særlig aktivitet. På den måde kan virksomhederne lægge deres kræfter i netop de tiltag, der har mest relevans for dem.